Frakt av industriskrot

Vad är egentligen det vanligaste vi kan transportera med bil. Är det nya e-handelsvaror som ska hem till Lars i stugan, eller är det kanske timmer från de värmländska skogarna? Eller är det industriskrot som går från svenska företag till återvinningscentraler? Det sistnämnda är alltså det korrekta svaret.

Under åren har vi insett att konkurrensen har varit osedvanligt låg på att transportera avfall, skrot och liknande till återvinningscentraler. Just metallåtervinning är en stor del av den svenska industrin idag. Det blir mycket svinn, och detta material är självfallet något som vi vill se till kommer till återanvändning istället för att malas ner och förbrukas.

För att transportera industriskrot, som ofta består av stora metallsjok, har vi behövt bygga om ett antal av våra bilar. Inte minst har det handlat om att förstärka upp containrar för att hantera den ökade belastning som tunga metallstycken skapar när vi rullar på våra vägar. Säkerheten är det som blir viktigast för oss i dessa sammanhang.

Till industriskrot hör material som metallskrot och trärester, men även betong och andra byggmaterial. Dessa kan i stor utsträckning återvinnas, för att senare åter transporteras ut till industrin runt om i landet.

Ny central för sortering av industriskrot

För att ytterligare säkra upp transporter av skrot och restprodukter, håller vi nu på att projektera för en helt ny typ av återvinningscentral som vi själva kommer drifta. Den byggs upp för att säkerställa att industriskrot hamnar på rätt ställe och att metallskrot återvinns på ett miljövänligt och säkert sätt. Planerna är att spaden ska kunna sättas i marken under året och att centralen ska stå redo innan slutet av 2016.

Transport

Transab AB är ett ledande företag och en komplett partner inom transporter och entreprenadtjänster. Transab åtar sig uppdrag i hela södra Sverige vilket underlättar mycket vid både stora som små entreprenader. Transab har sitt huvudkontor i Jönköping som blir en naturlig knutpunkt.

Tack vara Transabs breda utbud av tjänster har även vi stor nytta av dom på uppdrag som kräver mer än vad vi kan leverera. Det handlar då främst om uppdrag som transport och tungtransporter när vi själva inte har kapacitet. Stort tack till Transab för sättet de hanterar uppdrag från oss.