Ordentlig diesel i Göteborg!

En vanlig benämning för dieselolja är diesel. Det är ett drivmedel som används i motorer där tändningen bygger på kompression i stället för gnista. Diesel består av olika kolväten. Kolväte är i sin tur en molekyl som består av väte och kol. Bränslet är ett fossilt bränsle och är det näst vanligaste bränslet i Göteborg. Det är ett fossilt bränsle, det avger vissa avgaser som bidrar till en ökad växthuseffekt.

En stor fördel med diesel i Göteborg är att vi i Sverige endast använder oss av diesel som är av miljöklass 1. Det innebär att bränslet innehåller mindre skadliga ämnen. Om man jämför diesel med bensin så minskar diesel koldioxidutsläppen med ungefär 20 % jämfört med bensinen.

Idag är diesel ett populärt drivmedel för bilar och lastbilar, det har i sin tur lett till att priset på diesel stiger i samma takt som att efterfrågan ökar. Men även eftersom bränslet raffineras ifrån råolja och även priset på oljan ökar.

En stor fördel med att använda sig av diesel som färdmedel är att man kommer längre på en tank diesel jämfört med vanlig bensin. Detta är för att dieselolja innehåller mer energi än bensin och det krävs således mindre diesel för att driva en dieseldriven bil jämfört med en bensindriven.

I Göteborg har du kanske någon gång sett en lastbil tanka diesel vid en separat pump. Många som inte har någon aning om diesel kan tro att det är en annan typ av diesel i lastbilar. Det är precis samma typ av diesel i både lastbilar och bilar. Skillnaden är att pumpen för lastbilar klarar av att pumpa upp mer drivmedel snabbare och lämpar sig därav bättre för lastbilar som har en betydligt större tank än vad en personbil har.

Idag är det ett faktum att dieseldrivna fordon och då speciellt bränslesåla personbilar har ökat markant på marknaden. Som tidigare nämnt så drar en bil mindre om den går på bensin. Men det är främst vid längre sträckor som du tjänar som mest på att ha ett fordon som drivs på dieselolja.

Enligt transportstyrelsen är all diesel som säljs på de svenska bensinmackarna runt om i landet av miljöklass 1. Utöver miljöklass 1 finn det finns miljöklasser till, miljöklass 2 och miljöklass 3. Både klass två och tre släpper ut betydligt mer farliga ämnen än vad den bästa miljöklassen gör. Miljöklass 3 motsvarar EU:s krav för hur hög halten av skadliga ämnen i utsläppet får lov att vara. Men det går framåt för EU och även inom EU håller man nu på att fasa in svavelfritt dieselbränsle. Sedan 2008 gäller samma svavelfria diesel i både Sverige och EU.

I Sverige och således även i Göteborg har man kommit långt i arbetet med att förbättra miljöegenskaperna för diesel. Sverige ligger även på och försöka få hela EU att införa högre miljökrav för just dieselbränslet.

För att avslutningsvis lyfta upp de viktigaste aspekterna av dieselbränsle så är det att det är ett bränsle med mycket energi och ett fordon som drivs på diesel drar ofta mycket mindre än ett fordon som drivs på bensin.