Att slänga byggavfall är inte alltid lätt

Om man har planer på att bygga något är det viktigt att tänka på hur man ska slänga sitt byggavfall. Oavsett om man tror att man kommer ha mycket eller lite byggavfall är det värt att planera sitt tillvägagångssätt. Eftersom byggavfall inte kan slängas var som helst. Något som är värt att ha i åtanke är att renoveringsarbeten har en tendens att samla på sig väldigt mycket byggavfall. Vid renoveringar ska man ofta riva ut det gamla och in med det nya. Att det gamla materialet behöver slängas är logiskt och något som de flesta tänker på. Vad som är lätt att glömma är att det nya materialet som ska in alltid för med sig något typ av byggavfall som ska slängas. Det kan vara allt ifrån förpackningar till beskurna delar som inte kommer att användas.

Hos FairFlex International kan du t.ex. hyra en storsäck om du behöver slänga byggavfall. På deras sida om just storsäckar hittar du information om vad man t.ex. kan lagra och transportera i en storsäck.

Slänga byggavfall

Trots att det kan upplevas som svårt att slänga byggavfall. Så finns det idag många olika lösningar för att handskas med problemet. Som tidigare nämnt är planering väldigt viktigt. Om man vet med sig att byggprojektet kommer att bidra till mycket byggavfall. Då kan det vara väldigt lönsamt att hyra en container som lämpar sig för byggavfall. Runt om i Sverige finns det många aktörer som erbjuder uthyrning av containrar för överblivet material vid byggen. Det smidiga med att hyra en container för byggavfall är att man slipper sortera överblivet material i stor uträckning. I en hyrd container brukar man kunna slänga det mesta förutom farligt avfall. Företagen som erbjuder denna tjänsten brukar även erbjuda upphämtning av containern. Det enda man behöver göra är att slänga allt material i containern och inte lägga något utanför. Att ha möjlighet att slänga byggavfall i en container som är placerad i direkt anslutning till bygget kan bidra till stora tidsbesparingar. Att dessutom få containern upphämtad och byggavfallet bortforslad är perfekt för personer med lite tid.

Alternativ

Ett annat alternativ för att slänga byggavfall är att göra det på eget bevåg. Ofta innebär detta att man på något sätt måste sortera avfallet. Då de flesta återvinningscentraler runt om i Sverige kräver en noggrann sortering. Exempelvis ska trä sorteras för sig själv, gips och sten ska sorteras för sig själv. Och plast och glas ska också separeras från det andra avfallet. Utöver all sortering ska man även själv transportera bort materialet till återvinningscentralen. Det är både tidskrävande och ansträngande att själv ansvara för att slänga sitt byggavfall.

Varierande pris

Priset för att slänga byggavfall varierar beroende på vilket tillvägagångssätt man väljer att använda sig av. Om man själv ansvarar för det så krävs det ofta att man hyr ett släp. Att man sorterar materialet och att man sedan kör iväg och slänger det. Väljer man istället att hyra en container för att slänga byggavfall. Då får man betala ett pris för den tid man har containern ståendes hos sig. Det finns fast pris när man hyr containern under en bestämd tidsperiod. Men det finns även rörligt pris där man kan ha containern ståendes hur länge som helst. Men man betalar för varje dag som går. Väger man upp ansträngningen och tidsåtgången för att själv ansvara för att slänga sitt byggavfall. Kontra vad det kostar att hyra en container för avfallet. Inklusive upphämtning så är inte prisskillnaden så stor i slutändan.