Miljö

Miljötänk är viktigt för oss. Därför är vi både ISO-certifierade och har sedan 2007 antagit en miljöpolicy där grundprincipen är ”Vi tänker hållbart och långsiktigt, för kommande generationers skull”. Vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt  och vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra policys när det gäller miljön.

Våra fordonspark består av moderna bilar med miljöanpassade motorer och vi använder enbart miljövänliga drivmedel.